Despre proiect

Pagina web este elaborată în cadrul proiectului ”Îmbunătățirea supravegherii guvernelor locale în Moldova”, implementat de către Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO), în parteneriat cu IDIS ”Viitorul” și cu suportul financiar al Fondului Național pentru Democrație (NED).

Proiectul are drept scop îmbunătățirea informării referitor la sănătatea financiară a localităților din Moldova, sporind astfel presiunea dea a implementa eficient descentralizarea fiscală și consolidarea importanței acesteia pentru dezvoltarea locală și regională sustenabilă.

Transparența, sustenabilitatea fiscală și modelarea avantajelor regionale competitive stau la baza performanței eficiente a localităților pe perspectivă lungă. Proiectul va propune următoarele soluții și instrumente:

 1. Să sporească nivelul transparenței în localități,
 2. Să mențină datoriile localităților la nivele maniabile,
 3. Să evalueze competitivitatea generală a raionelor din Moldova.
Obiectivele proiectului

Obiectivul de bază a proiectului este să contribuie la îmbunătățirea sănătății financiare a orașelor, satelor și raioanelor din Moldova. Sperăm să atingem acest scop cu ajutorul următorilor pași:

 • Colectarea și publicarea datelor ce țin de sănătatea financiară a tuturor 898 autorități locale și 32 raioane din Moldova pentru anii 2012 – 2014. Datele sunt colectate de către Ministerul Finanțelor.
 • Crearea unei platform permanente pentru publicarea datelor într-un mod accesibil (inclusive tabele și filter) pe pagina web.
 • Analiza stabilității financiare a 50 celor mai mari localități și a celor 32 raioane din Moldova.
 • Recomandări pentru amendamente legale și stabilirea sancțiunilor pentru a îmbunătăți conformarea la criteria.
 • Prezentarea rezultatelor proiectului pentru publicul larg și instituțiile de stat. Acestea vor fi direcționate către:
  • Publicul larg – prin obținerea informației în cantități sporite, cetățenii și media vor putea cere un comportament responsabil de la primari și președinți de raioane.
  • Consiliile orașelor, satelor și raioanelor – primarii și președinții de raioane vor primi feedback în baza guvernării lor.
  • Ministerul Finanțelor – politicienii vor fi mai capabili să decidă care date trebuiesc colectate de la localități, cum să redefinească criteriile legale pentru stabilitatea financiară și ce sancțiuni să stabilească.
Activități de proiect
 • Definirea factorilor de stabilitate financiară.
 • Designul paginii web care va permite evaluarea sănătății financiare a localităților.
 • Colectarea de date – în conformitate cu legea pentru accesul liber la informație, vom accesa datele de la Ministerul Finanțelor. Vom dobândi informație adițională interogând reprezentanții localităților.
 • Vizualizarea datelor accumulate pe pagina web a proiectului.
 • Calcularea indicatorilor financiari prezentarea lor pe pagina web a proiectului.
 • Formularea recomandărilor pentru redefinirea criteriilor legale și stabilirea sancțiunilor – pe marginea schimbărilor și sugestiilor vom consulta experții și, dacă este necesar, vom organiza un seminar cu persoane competente de la Ministerul Finanțelor.
 • O înțelegere asupra reactualizării regulate a bazei de date – vom încerca să facem un accord de publicare anuală a datelor de la Ministerul Finanțelor, ceea ce va asigura sustenabilitatea proiectului.

Contacte

INEKO

INEKO - Institute for Economic and Social Reforms
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212
Slovakia
web: http://www.ineko.sk
Tel.: +421 2 5341 1020

IDIS “Viitorul”

IDIS “Viitorul” Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale
Chişinău, MD-2005, str. Iacob Hâncu 10/1
web: http://www.viitorul.org
mail: office@viitorul.org
Tel. +373 22 21 09 32, +373 22 22 18 44 / 22 71 30 Fax. +373 22 24 57 14

Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.