OCTOMBRIE 2017

Editorial

Utilizarea banilor publici este o activitate opacă în Moldova

Legislația din domeniul achizițiilor publice atribuie un rol important participării societății civile la observarea și monitorizarea procesului de achiziție publică. La modul practic, reprezentanții societății civile pot face parte din grupul de lucru pentru achiziții din cadrul unei autorități publice, având aceleași drepturi și obligații ca și ceilalți membri ai grupului, cu excepția dreptului la vot. Totuși, aceștia au drept de vot consultativ sau dreptul la opinie separată, care se va include în actele grupului respectiv, fie că este vorba de procesul-verbal de deschidere sau de evaluare a ofertelor.

În realitate însă, autorități publice evită să implice reprezentanți ai societății civile în grupurile de lucru pentru achizițiile public, încălcând astfel legislația. Iar acest lucru ne demonstrează încă o dată că utilizarea banilor publici pentru procurarea de bunuri, servicii și lucrări pentru necesitățile comunităților este o activitatea deseori opacă în Moldova.

Diana Enachi
economist la IDIS „Viitorul”

Descarcă Buletinul Informativ „Bugete fără secrete”, Nr.12, octombrie 2017

TOP:

TOPUL celor mai TRANSPARENTE raioane din Moldova: Strășeni, Fălești și Soroca

OPINII:

Democrația din țară depinde de nivelul transparenței

INTERESE:

Afaceri de milioane, secretizate de conducerea raionului Rezina

ÎNCĂLCĂRI:

Societatea civilă, incomodă pentru autoritățile publice ce ascund informații despre banii publici

BUGETE LOCALE:

Autoritățile nu dispun de pârghii pentru stabilirea taxelor locale pentru anul 2018

BUNE PRACTICI:

Lecții de transparență, învățate de consiliile raionale din experiența slovacă

SEPTEMBRIE 2017

Editorial

E timpul pentru transparență!

Creșterea eficienței statului și a economiei Moldovei depinde foarte mult de posibilitățile și interesul cetățenilor de a urmări activitatea autorităților publice și cheltuirea banilor publici. Acesta este unul din motivele pentru care monitorizarea respectării prevederilor legislative trezește un interes actual deosebit din partea societății civile.

De exemplu, analizând informația despre bugetele locale și executarea lor, disponibilă pe paginile web ale primăriilor devine clar că această informație nu este prezentată într-un format accesibil și ușor de înțeles de cetățeanul obișnuit, fără a menționa posibilitatea de utilizare a acestor date. În acest sens, autoritățile locale trebuie să publice în mod deschis veniturile și cheltuielile executate.

Reprezentanții societății civile au solicitat de la autoritățile publice informații publice veridice și accesibile. Acum este rândul autorităților să devină deschise și să răspundă la această solicitare.

Liliana Agarcova
expert în finanțe publice și politici fiscale

Descarcă Buletinul Informativ „Bugete fără secrete”, Nr.11, septembrie 2017

INTEGRITATE:

Declarațiile de avere ale aleșilor locali, la vedere sau ba?

ACHIZIȚII PUBLICE:

Grădinița și gimnaziul din satul Petrunea, aprovizionate cu pâine de la firma primarului

STUDIU:

Consiliile raionale din Moldova continuă să „ascundă” achizițiile publice

OPINIE:

E timpul pentru o administrație transparentă în Moldova!

REFORMĂ:

Salarizarea în sectorul bugetar: sistem centralizat sau descentralizat?

BUGET CIVIL:

Cum va cheltui Primăria Chișinău un milion de lei

AUGUST 2017

Editorial

Politica fiscal-vamală, importantă pentru autonomia locală

Proiectul politicii fiscale şi vamale pentru 2018 se află în prezent pe masa Ministerului de Finanțe pentru a fi definitivat și promovat. Proiectul urmărește creșterea încasărilor fiscale și stabilirea regulilor clare de impozitare bazate pe echitate. Documentul politicii fiscal – vamale este important și în contextul continuării şi dezvoltării procesului de descentralizare şi consolidare a autonomiei locale.

În acest context, Congresul Autorităţilor Locale din Moldova (CALM) sugerează mai multe propuneri, a căror realizare ar spori eficiența activității autorităților locale din țară. Printre acestea se numără: colectarea impozitului pe venitul persoanelor fizice la locul de domiciliu; perfecționarea mecanismului de transferuri cu destinație specială pentru infrastructura drumurilor locale; achitarea taxei pentru amenajarea teritoriului per suprafață etc.

Celelalte aspecte ale politicii fiscal-vamală, abordate prin prisma intereselor autorităților locale le găsiți în ediția curentă a buletinului.

Viorel Rusu
expert juridic, CALM

Descarcă Buletinul Informativ „Bugete fără secrete”, Nr.10, august 2017

INIȚIATIVĂ:

Premieră în satul Costești: Ședințele Consiliului local, transmise LIVE pe site-ul primăriei

DECLARAȚIE:

Ghișeul unic, soluţie pentru diminuarea corupţiei

ANALIZĂ:

Consolidarea descentralizării prin prisma politicii fiscal-vamalei

CIFRE:

Bugetele locale din anii 2007 – 2015, publice pe un portal on-line

PATRIMONIU:

Bunuri în valoare de 9 milioane lei, neînregistrate în orașul Briceni

EXPERIENȚA SLOVACIEI:

Cu cine se întâlnesc primarii

Iulie 2017

Editorial

Primăriile din Moldova, „zgârcite" la informații

Dreptul persoanei, conform prevederilor Constituției, de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit. IDIS „Viitorul” a distribuit localităților monitorizate 60 de chestionare, cu solicitarea mai multor informații publice. Aceste chestionare pot fi considerate drept cereri scrise și se supun prevederilor legii privind accesul la informație. Notăm că 32 de localități au răspuns la chestionar (53,3%), iar 28 de localități nu au făcut-o (46,7%).

Totodată, la inițiativa IDIS „Viitorul” o persoană fizică terță a înaintat 60 de cereri către administrațiile publice locale, prin care s-a solicitat o anumită informație publică (numărul contractelor de achiziții publice în anul 2016). În rezultat, 22 de localități (36,7%) nu au răspuns la cererea petiționarului, 38 de localități (63,3%) au răspuns la cerere, dintre care 31 de autorități locale au pus la dispoziție informația solicitată, iar șapte autorități nu au satisfăcut solicitarea petiționarului.

Viorel Pârvan
expert juridic, IDIS „Viitorul”

Descarcă Buletinul Informativ „Bugete fără secrete”, Nr.9, iulie 2017

TOP:

Peter Golias: „Nivelul transparenței a crescut în multe localități din Republica Moldova”

EXEMPLU:

Experiența slovacă, o lecție practică pentru autoritățile locale din Moldova

CHESTIONARE:

Legea accesului la informație de interes public, respectată parțial de primării

STUDIU:

Banii destinați proiectelor regionale din Moldova, cheltuiți pe probleme locale

MASS-MEDIA:

Cel mai bogat oraș din țară a ajuns la mila Guvernului și a creditorilor

Iunie 2017

Editorial

Economiile locale, incapabile să genereze venituri proprii

Mărimea bugetelor unităților administrativ-teritoriale (UAT) din R. Moldova este critic insuficientă pentru asigurarea dezvoltării durabile a colectivităţilor locale, iar administrațiile publice locale din R. Moldova dispun de puține surse de venituri în comparație cu multe alte guverne locale din întreaga lume.

În anul 2015, de exemplu, unui locuitor din Republica Moldova i-au revenit în medie 3 106 lei din bugetele locale, în scădere cu 11 lei față de 2014. Tot în 2015, veniturile bugetelor UAT s-au diminuat față de 2014 cu 48 de milioane de lei. Reducerea veniturilor bugetare ale UAT a fost determinată de reducerea critică a veniturilor fiscale - cu 660 de milioane de lei în 2015, comparativ cu 2014.

Ca o tendinţă pronunțat negativă poate fi apreciată des¬creşterea permanentă a locului impozitelor pe proprietate în totalul veniturilor publice locale. În același timp, impozitul pe bunurile imobiliare, cu condiția că este eficient ad-ministrat de APL, este cel care are potențial să furnizeze permanență, stabilitate și previzibilitate bugetelor locale.

Angela Secrieru
doctor habilitat, profesor universitar

Descarcă Buletinul Informativ „Bugete fără secrete”, Nr.8, iunie 2017

E-GUVERNARE:

Primărie „fără hârtie”, visul aleșilor locali

RAPORT:

Bugetele locale din Republica Moldova, insuficiente pentru dezvoltarea localităților

TOP:

Moldova, pentru prima dată într-un clasament internațional al transparenței bugetare

FISC:

Businessul, descurajat de „greșelile” funcționarilori

COMPETITIVITATE:

Cele mai corupte raioane din Moldova

Mai 2017

Editorial

Cum poate un primar să câștige mai ușor alegerile

Primarul de Kiev, Vitali Klitschko, a venit la putere în anul 2014. Alegerile din 2014 au fost anticipate şi administraţia oraşului a fost aleasă pe termen scurt. Deja în timpul alegerilor anticipate era cunoscută data următoarelor alegeri ordinare – toamna anului 2015. Pentru îndeplinirea programului său preelectoral,Vitali Klitschko, care a câştigat sufragiul cu 56,7% din voturi, avea la dispoziţie puţin mai mult de un an.

Primarul oraşului a câştigat alegerile din primăvara anului 2014, având următorul program:lupta împotriva corupţiei; utilizarea optimală şi transparentă a bugetului; atragerea investiţiilor;sporirea confortului şi a siguranţei vieţii în oraş; publicitate în adoptarea deciziilor şi susţinerea dialogului permanent cu locuitorii oraşului. Unul dintre punctele de bază ale campaniei preelectorale a lui Vitali Klitschko a fost ideea bugetului deschis. În toamna anului 2015, Vitali Klitschko a obținut în turul doi de scrutin 64,1% din voturi. Cum a reuşit Klitschko să realizeze această performanță, aflați în această ediție a Buletinului „Bugete fără secrete" .

Veaceslav Kunev
președinte ATIC

Descarcă Buletinul Informativ „Bugete fără secrete”, Nr.7, mai 2017

INTERESE:

Gunoiul moldovenesc din proiectele europene

INEFICIENȚĂ:

Risipă de bani publici pentru proiecte ce nu prind viață

BILANȚ:

Puține autorități din Moldova își fac publice rapoartele de activitate

NEREGULI:

Neînregistrarea terenurilor din municipiul Chișinău ne costă peste 3,7 miliarde de lei

EXPERIENȚA UCRAINEI:

Buget şi achiziţii publice în format deschis – baza transparenţei bugetelor locale

OPINIE

Republica Moldova trebuie transformată într-o „zonă economică liberă"

Aprilie 2017

Editorial

Structura administrativ-teritorială a Republicii Moldova trebuie revizuită esențial

În urma reformei din 2003 numărul de funcționari publici (APL) a crescut cu 11.776 persoane, însă cel mai mult această creștere s-a făcut pe seama structurilor desconcentrate (+62%), urmate de administrațiile raionale (+32%). Urmare a modelului de reformă ”gonflabilă” aplicat de PCRM, statele de personal în multe dintre aceste primării au rămas incomplete, micile primării fiind incapabile să angajeze personal pentru servicii elementare.

Este important astfel ca o prioritate imediată a Guvernului RM să fie revizuită esențial actuala structură administrativ-teritorială, optimizând la maximum prezența structurilor desconcentrate. Potrivit datelor noastre este nevoie de un grad de optimizare (reducere/comasare/redistribuire) de cca 40% a cheltuielilor pentru servicii desconcentrate pentru a progresa spre o reformă a sectorului public. Este necesar de a investi timp, resurse și voință politică pentru a spori capacitatea de funcționare a primăriilor și asigurarea funcționalității lor în conformitate cu competențele deținute și necesitățile actuale ale societății.

Veaceslav Ioniță
Expert la IDIS „Viitorul”

Descarcă Buletinul Informativ „Bugete fără secrete”, Nr.6, aprilie 2017

ONLINE

Agenda unui primar, publică sau nu?

IMPLICARE

Pietrișul satului, la piața primarului

REFORMĂ

Revenirea la raioane a costat Republica Moldova 20 de miliarde de lei

ANALIZĂ

Primăriile din Moldova care cheltuiesc mai mult decât planifică și investesc zero lei în infrastructură

COMPETITIVITATE

Soroca, Briceni și Edineț, raioanele cu cea mai bună infrastructură

RECENSĂMÂNT

Republica Moldova, depopulată

VIZITE

Autoritățile publice locale, ajutate să devină mai transparente

Martie 2017

Editorial

Republica Moldova are nevoie de un alt sistem de dezvoltare a economiei

Modelul actual de dezvoltare a economiei Moldovei este bazat pe deservirea consumului intern, care este alimentat în mare măsură de către migraţie şi remitenţe. Acest model nu mai este actual pentru Republica Moldova, dat fiind faptul că remitenţele scad, iar migraţia se transformă în imigraţie cu toate consecinţele de rigoare. Moldova are nevoie de schimbarea modelul actual cu altul bazat pe creştere economică incluzivă, prin dezvoltarea sustenabilă şi uniformă care include toate categoriile de populaţie şi acoperă tot teritoriul ţării.

Luând în considerare faptul că statul percepe mediul de afaceri mai mult ca un contribuabil și nu ca un partener de dezvoltare econimică și socială a țării, am încercat să creăm acel instrument care ar putea fi folosit în procesul decizional de mediul de afaceri și publicul interesat. Prin intermediul acestui instrument va fi posibilă evaluarea impactului politicilor publice.

Factorii care crează diferențele în dezvoltarea regiunilor sunt: forța de muncă, inovațiile, gradul de urbanizare și investițiile publice. Activitatea economică este concentrată în centrul țării și în special în municipiul Chișinău, dar și în alte regiuni unde au fost create ZEL-uri, care pot fi considerate punct de creștere economică. Condițiile actuale în care mediul de afaceri își desfășoară activitatea se caracterizează prin corupție sistemică, calitatea proastă a infrastructurii, costuri mari de tranzacționare, concurență neloială și economie informală. Toți acești factori scad entuziasmul oamenilor de afaceri de a-și dezvolta ideile pe o perioadă mai mare de timp. Drept rezultat, decalajul în dezvoltarea sectorului privat în mediul urban și cel rural este unul substanțial.

Ion Butmalai
Economist la IDIS „Viitorul”

Descarcă Buletinul Informativ „Bugete fără secrete”, Nr.5, martie 2017

ACHIZIȚII

Scenă și pavaj „de aur” la Leova

COMPETITIVITATE

Cele mai mari salarii sunt plătite în Chișinău, cea mai bună infrastructură – la Căușeni

OPINII

Descentralizarea ar putea crește gradul de competitivitate a regiunilor

EFICIENȚA CHELTUIELILOR

Mașinile de serviciu, un lux pentru bugetele locale

PRACTICA SLOVACIEI

Contractele de achiziții – informație publică sau nu?

OPORTUNITATE

Granturi mici pentru autoritățile locale din Moldova

Februarie 2017

Editorial

Orașul Comrat vrea să devină mai transparent!

IDIS „Viitorul” a analizat gradul de transparență a 50 de localități din R. Moldova în baza a nouă criterii, perioada de monitorizare cuprinzând activitatea administrațiilor publice locale din anul 2015. În rezultat, a fost stabilit clasamentul privind deschiderea guvernării locale către cetățeni, care poate fi accesat pe www.localtransparency.viitorul.org . Cele mai transparente orașe din R. Moldova s-au dovedit a fi Cimișlia, Chișinău și Cahul. Atât clasamentul, cât și portalul menționat au stârnit un interes sporit și din partea altor localități, care nu au fost analizate și inclusă în clasament. Administrația publică a orașului Comrat, de exemplu, și-a manifestat dorința de a fi inclus în acest top, dar și în viitoarele analize ce vor fi efectuate în privința administrațiilor publice locale din țară.

Experții IDIS „Viitorul” au răspuns solicitării și au analizat atât activitatea autorităților publice locale din orașul Comrat în anul 2015, cât și nivelul de deschidere a administrației publice către cetățeni. Concluziile și re-comandările le găsiți în Buletinul „Bugete fără secrete”!

Viorel Pârvan
Expert IDIS „Viitorul”

Descarcă Buletinul Informativ „Bugete fără secrete”, Nr.4, februarie 2017

PIERDERI

Patrimoniul „fantomă”

OPINIE

Veaceslav Ioniță: „Valoarea bunurilor publice neînregistrate depășește 15 miliarde de lei”

BUGET CIVIC

Bugetarea participativă prinde teren în Moldova

INTERVIU

Mihai Manoli: „Impozitul pe avere este neconstituțional”

EXEMPLU

Bugetele instituțiilor publice din Estonia, accesibile pentru fiecare cetățean

CIFRE

Cât ne costă bugetarii

RECOMANDĂRI

Orașul Comrat, inclus în topul celor mai transparente localități din Moldova

Ianuarie 2017

Editorial

Localbudgets.viitorul.org – „instrument valoros”!

Informația elaborată, sintetizată și prezentată pe site-ul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova la poziția „Bugete locale transparente” care duce la platforma localbudgets.viitorul.org reprezintă o sursă și un instrument aplicativ valoros pentru utilizarea în procesul de predare – învățare în cadrul disciplinelor din planul de învățământ la programele de masterat Finanțe publice și Fiscalitate, Managementul administrației publice, ASEM.

În calitatea mea de titular al cursurilor, am realizat analiza site-ului pentru clarificarea utilității acestuia în predarea disciplinelor ce urmează în semestrul II. Printre deficiențele pe care le-am constatat se numără faptul că pe site te pierzi în figuri și text extins pe tot ecranul. Este nevoie de o poziție pe bara de sus: structura site-ului, metodologia aplicată. Totodată, în categoria „Clasamente”, tabelul are erori vizibile la poziția „Bilanțul total”. Harta de pe site este frumoasă, dar nu are legendă și nu este funcțională. Este salutabilă prezentarea informației cu privire la numărul de locuitori, dar ar fi bine să fie inclusă și suprafața unității teritorial – administrative, ceea ce ar oferi un suport considerabil la determinarea mărimii transferurilor.

În această ediție a buletinului veți găsi și analize ale site-ului realizate de masteranzi la disciplina „Gestiunea financiară a sectorului public”.

Angela Casian, conferențiar universitar,
dr. Școala Masterală de Excelență în Economie și Business a ASEM

Descarcă Buletinul Informativ „Bugete fără secrete”, Nr.3, ianuarie 2017

INVESTIȚII

Granturi de milioane pentru orașele din Republica Moldova

INTERVIU

Grigorii Robu, primarul orașului Nisporeni: „Ceea ce cred autoritățile că este bine și ceea ce vor oamenii cu adevărat sunt lucruri diferite”

ANALIZĂ

Impactul politicii fiscale asupra bugetelor locale

BUGET

Cheltuieli mai mari pentru „birocrație”

CORUPȚIE

Mită sau provocare?

ACHIZIȚII PUBLICE

Monopol + discreție – transparență = corupție

CIFRE

Bugete de supraviețuire

REFORMĂ

Strategie de descentralizare cu legi ce încalcă autonomia locală

OPINII

www.localbudgets.viitorul.org – informație utilă, clasamente și comparații

Decembrie 2016

Localitățile din R. Moldova cu cele mai mari venituri pe cap de locuitor

Orașul Nisporeni este localitatea din R. Moldova cu cel mai mare venit pe cap de locuitor în anul 2015. Potrivit portalului localbudgest.viitorul.org, care face referire la datele Ministerului Finanțelor, autoritățile locale au acumulat venituri de 9 207 de lei per capita și au cheltuit 8 341 de lei pentru fiecare locuitor. Datele site-ului localbudgets.viitorul.org arată că, în total, orașul Nisporeni a avut în 2015 venituri de 106 205 600 de lei și cheltuieli de 92 211 100 de lei, peste 51% dintre care au fost granturi. Cei mai mulți bani, 87,5%, au fost cheltuiți pentru gospodăria comunală și de exploatare a fondului locativ. În top urmează orașul Chișinău, cu venituri de 4 248 de lei pentru fiecare locuitor, unitate teritorial-administrativă cu cei mai mulți locuitori și venituri la buget – peste 2,7 miliarde de lei în anul trecut. Veniturile pe cap de locuitor în orașul Bălți au fost în 2015 de 3 128 de lei, în orășelul Durlești, suburbie a capitalei – 2 822 de lei, și în Orhei – de 2 410 lei. Orașele Briceni și Ungheni au înregistrat venituri de peste două mii de lei pe cap de locuitor, dar există și localități care abia de au strâns o mie de lei pentru fiecare cetățean.

Descarcă Buletinul Informativ „Bugete fără secrete”, Nr.2, decembrie 2016

TOPURI

Localitățile din R. Moldova cu cele mai mari venituri pe cap de locuitor

VÂNZĂRI

Cum ratează primarii din Briceni venituri de milioane la bugetele locale

COMENTARIU

Veaceslav Negruță: „Datoriile la buget au crescut considerabil pe parcursul anului 2016, anticipând amnistia anunțată de Parlament”

PRACTICI SLOVACE

Hoțul are adesea cea mai răsunătoare voce împotriva furtului

RAPORT

Administrațiile raionale, transparente și nu prea

GUVERNARE DESCHISĂ

„Cetățeanul trebuie să știe cum sunt cheltuiți banii publici”

INTERVIU

Ambasadorul Slovaciei la Chișinău – „Cu o minte coruptă nu poți să ai cu adevărat succes în viață”

Noiembrie 2016

Căror localități din R. Moldova le pasă mai mult de bugetul lor? Care este structura cheltuielilor bugetare ale acestora? Cum își gestionează bugetul localitățile din apropiere? Cum lucrează primarii și ce decizii iau?

Răspunsurile la aceste întrebări, dar și la multe altele, pot fi găsite pe portalul localbudgets.viitorul.org. Acest portal publică datele relevante privind gestionarea tuturor celor 898 de orașe și sate din R. Moldova, dar și a celor 32 de raioane începând cu anul 2012. Datele pot fi împărțite în trei categorii: administrativ-geografice, date financiare introduse și indicatori financiari.

Portalul le permite utilizatorilor să vizualizeze profilurile tuturor orașelor, satelor și raioanelor în parte, precum și ale tuturor orașelor și satelor din raion, să compare rezultatele și să creeze grafice personalizate ale orașelor și satelor conform indicatorilor selectați. Accesul sporit la aceste date va îmbunătăți managementul financiar al autorităților publice locale din R. Moldova, motivând primarii să ia decizii în mod transparent și deschis.

Descarcă Buletinul Informativ „Bugete fără secrete", Nr.1, noiembrie 2016 aici

TOPURI

Cele mai mari cinci sate, cinci orașe și cinci raioane din R. Moldova

RAPORT

Autoritățile locale, restanțiere la capitolul transparență; Robert Kirnag, Ambasadorul Slovaciei în R. Moldova: Democrația nu va exista fără guvernare locală deschisă, fără cetățeni activi și convingători”

GUVERNARE DESCHISĂ

Deciziile municipale, mai aproape de cetățenii din Bălți; Proiectele din orașul Călărași sunt înscrise într-un registru electronic unic; Căușeniul, conectat la licitațiile electronice

INTERVIU

Veaceslav Ioniță: „Orice autonomie fără o responsabilizare poate fi un factor de corupție”

OPINII

Mihai Manoli, dr. în economie, conferențiar universitar ASEM: „Platforma localbudgets.viitorul.org instituie un control”

Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.