Îmbunătățirea controlului financiar al autorităților publice locale în Republica Moldova

Proiectul este implementat de Institutul pentru Reforme Economice și Sociale din Slovacia (INEKO), în parteneriat cu IDIS „Viitorul”, cu susținerea financiară a National Endowment for Democracy (NED).

Parteneri
Durata proiectului

1 mai 2015 – 31 ianuarie 2016

Sumar

Proiectul abordează problema descentralizării fiscale, care reprezintă un risc de instabilitate fiscală pentru Republica Moldova. Obiectivul principal al proiectului este acela de a ridica gradul de conștientizare a publicului cu privire la sănătatea financiară a orașelor și satelor din Moldova, crescând astfel presiunea asupra îmbunătățirii sănătății financiare și consolidarea importanței acesteia pentru dezvoltarea locală și regională. Proiectul atinge aceste obiective prin crearea portalului online privind managementul financiar al orașelor și satelor din Moldova; portal care va îmbunătăți transparența managementului financiar și va permite compararea indicatorilor de durabilitate financiară ale bugetelor locale.

Portalul localbudgets.viitorul.org se bazează pe transferul de know-how a unui proiect similar, implementat în Slovacia, care a contribuit la scăderea dramatică a datoriei autorităților publice locale în ultimii doi ani.

Obiectivele proiectului

Proiectul urmărește să sporească responsabilizarea financiară a autorităților publice locale din Moldova. Proiectul va atinge aceste obiective prin următoarele activități:

 • Crearea unui portal de date deschise despre bugetele orașelor și satelor din Moldova, utilizând date comparabile
 • Oferirea unor informații reale și actuale cu privire la indicatorii bugetelor locale
 • Crearea și îmbunătățirea metodologiei de evaluare a stabilității financiare a autorităților locale – rezultatele acestui proiect vor constitui recomandări pentru factorii de decizie privind colectarea, prelucrarea și prezentarea datelor relevante
 • Îmbunătățirea managementului financiar al autorităților publice locale

Rezultate

În ianuarie 2016, IDIS "Viitorul", în parteneriat cu INEKO a lansat portalul http://localbudgets.viitorul.org/. Scopul acestei activități este de crește transparența financiară la nivel local și a implica publicul în monitorizarea cheltuirii banilor publici pentru a reduce riscurile de corupție. Ideea este inspirată de la INEKO, care au creat un portal similar.

Adresa acestui portal poate fi găsită și pe pagina Ministerului de Finanțe

Activitățile proiectului

Conferința

Conferința de evaluare a proiectului “Îmbunătățirea controlului financiar al autorităților publice locale în Republica Moldova“

IDIS “Viitorul”, Sala de conferințe, str. Iacob Hâncu 10/1, or. Chișinău
21 ianuarie 2016

Agenda evenimentului

10.00 - 10.15Cuvânt de salut
Igor Munteanu, Director Executiv IDIS “Viitorul”
Liubomir Chiriac, Vicedirectorul IDIS “Viitorul”
E.S. Robert Kirnag, Ambasadorul Republicii Slovace în Republica Moldova
Peter Golias, Directorul Institutului pentru Reforme Economice și Sociale (INEKO), Slovacia

10.15 - 10.45Transparența financiară a APL-urilor din Moldova prin promovarea măsurilor anti-corupție
Gabriel Šípoš, Directorul Transparency International, Slovacia
Viorel Pârvan, Expert juridic IDIS “Viitorul”

10.45 - 11.30Portalul de monitorizare a bugetelor locale din Moldova: peste 140 000 de date pentru 930 de autorități
Ion Moraru, Expert asociat IDIS “Viitorul”
Angela Secrieru, Expert financiar IDIS “Viitorul”

11.30 – 11.45Discuții și concluzii

11.45 – 12.15Prânz

Mass - media

Pentru mai multe poze, vizitați Galeria foto a evenimentului

Seminarul

Seminarul „Sănătatea financiară a localităților din Moldova prin prisma experienței slovace”

IDIS “Viitorul”, Sala de conferințe, strada Iacob Hâncu 10/1
28 mai 2015

Evenimentul a avut scopul de a cunoaște situația actuală privind descentralizare financiară din Republica Moldova și a prezenta conceptul portalului de date deschise ca o soluție de transparentizare a politicii financiare la nivel local, preluând experiența slovacă.

Mai multe informații despre seminar puteți găsi aici.

Agenda

10.00 - 10.15Înregistrarea participanților

10.15 - 10.25Cuvânt de salut
Liubomir Chiriac, director executiv IDIS “Viitorul”
E.S. Robert Kirnag, Ambasadorul Republicii Slovace în Moldova

10.25 - 11.00Situația actuală privind descentralizarea finanțelor publice și transparența autorităților publice locale din Slovacia
Peter Golias, directorul Institutului pentru Reforme Economice și Sociale (INEKO), Slovacia

11.00 - 11.30Situația actuală privind descentralizarea finanțelor publice și transparența autorităților publice locale din Republica Moldova
Viorel Pană, șeful Direcţiei finanţele economiei naţionale, cheltuieli capitale şi achiziţii publice, Ministerul Finanțelor
Angela Secrieru, expert financiar IDIS “Viitorul”

11.30 - 11.45Discuții

11.45 - 12.00Coffee break

12.00 - 12.30Prezentarea proiectului cu privire la transferarea portalului despre sănătatea financiară a localităților către Republica Moldova
Peter Golias, directorul Institutului pentru Reforme Economice și Sociale (INEKO), Slovacia

12.30 - 13.00Concluzii

13.00 - 14.00Lunch

Mass - media

Pentru mai multe poze, vizitați Galeria foto a evenimentului

Identificarea, colectarea și prelucrarea datelor

Experții IDIS „Viitorul” au colectat datele de la Fintehinform, instituție de stat responsabilă pentru administrarea, întreținerea, dezvoltarea și funcționalitatea sistemului de management informațional al finanțelor publice. Pentru fiecare autoritate publică locală, au fost colectate următorii indicatori (pentru perioada 2012 – 2014):

 • Veniturile fiscale (aprobate și executate)
 • Veniturile totale (aprobate și executate)
 • Cheltuielile totale (aprobate și executate)
 • Cheltuielile de diferite categorii, în funcție de obiectivele economice, precum și clasificarea funcțională (aprobate și executate)
 • Deficitul bugetar - diferența între veniturile fiscale și cheltuielile totale
 • Numărul de cetățeni
Potralul de date deschise

În baza datelor colectate și luând în considerare cadrul de programare disponibil pe portals.ineko.sk, specialiștii de la INEKO au creat o versiune beta a unui portal care prezintă datele financiare ale tuturor autorităților publice locale din Moldova: moldova.ineko.sk.

Analiza de management cu accent pe cele mai mari autorități publice locale

În noiembrie 2015, IDIS distribui un chestionar de evaluare a nivelului de sustenabilității financiare în rândul autorităților publice locale din Moldova, cu scopul de a:

 • obține informații despre transparența procesului bugetar
 • primi feedback cu privire la datele financiare colectate de la nivel central. Răspunsurile vor servi ca bază pentru analiza sănătății financiare și a transparenței celor mai mari 50 de localități din Moldova. Analiza a fost prezentată la 21 ianuarie, în cadrul lansării portalului de date deschise: http://localbudgets.viitorul.org/
Scopul de bază a proiectului este de a dota publicul cu date relevante asupra gestionării fiecărui oraș, sat și raion începând cu 2012. Credem că informarea sporită asupra acestor numere va îmbunătăți managementul financiar al orașelor, stimulând primarii. Cu ajutorul calendarului puteți compara eforturile primarilor de a îmbunătăți starea economică a orașelor.
Datele sunt preluate de la Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova. Acestea pot fi diferite de datele din registrele de contabilitate ale orașului. Încercăm să identificăm și să corectăm toate diferențele posibile.
Acest proiect a fost susțiun de un grant din partea Fondului Național pentru Democrație și SlovakAid. Proiectul este condus de către organizația non-guvernamentală și non-profit INEKO și IDIS ”Viitorul”. Atât INEKO, cât și IDIS ”Viitorul” nu sunt responsabili pentru funcționalitatea portalelor create de către INEKO, IDIS, sau părți terțe, sau pentru corectitudinea datelor publicate pe portalele create.